Thanh tra, Kiểm tra

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT. Quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký. (tải nội dung văn bản tại đây)

Ban biên tập

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User