Thanh tra, Kiểm tra

Ngày 29 tháng 10 năm 2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hang hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, thay thê Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bô trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục sản phẩm, hang hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (tải về tại đây)

Ban biên tập

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User