Quản lý chất lượng

Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh vàthực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 /CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, ngày 04/9/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình có Công văn số 1712/SNN-QLCL về việc tăng cường phối hợptriển khai các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo, tập huấn các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sảntập trung trong dịp Tết Nguyên đán 2020; chú trọng kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; Thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về tên cơ sở, địa chỉ, sản phẩm vi phạm chất lượng.

3. Đẩy mạnh công tác phòng chống, giám sát dịch bệnh trên cây trồng, đàn gia súc, gia cầm, kiểm dịch động, thực vật, sản phẩm động vật và kiểm tra các lò giết mổ tập trung, nhỏ lẻ để xử lý và kịp thời ngăn chặn lợn có dịch trước khi giết mổ, tăng cường kinh phí lấy mẫu kiểm tra các sản phẩm rau, củ, quả, sản phẩm thịt và chế biến giò chảtại các cơ sở kinh doanh để đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán.

4. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp đầu vào, kịp thời hướng dẫn, giám sát việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chất cải tạo môi trường, phòng chống dịch bệnh đảm bảo đúng theo quy trình đã được ban hành.

5. Mở rộng các mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn chủ lực, sản phẩm OCOP nhóm thực phẩm theo chương trình của huyện, thành phố.

6. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát về an toàn thực phẩm tại cơ sở theo phân cấp; tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc tổ chức sản xuất thực phẩm an toàn nhỏ lẻ theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018.

Tải nội dung công văn tại đây (file PDF; file Word)

Ban biên tập

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User