Quản lý chất lượng

Năm 2017 – 2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản được Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình ủy quyền quản lý 03 nhãn hiệu chứng nhận (nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà – Hòa Bình; Nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà – Hòa Bình; Nhãn hiệu chứng nhận Mật Ong Hòa Bình). Đây là những nhãn hiệu độc quyền đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Để thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân trong tòa tỉnh có nhu cầu sử dụng các nhãn hiệu chứng nhận trên ngày 08/7/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lấm sản và thủy sản Hòa Bình có công văn số 446/ QLCL-CL về việc hướng dẫn quy trình cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Các tổ chức cá nhận có nhu cầu cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận tải hồ sơ tại đây.

1. Hồ sơ cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá, Tôm Sông Đà Hòa Bình

2. Hồ sơ cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật Ong Hòa Bình

Ban biên tập

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User