Quản lý chất lượng

Căn cứ nghị định số 15/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. 

Năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 02/02/2018, trong đó đã hướng dẫn hồ sơ, trình tự tự công bố sản phẩm (Công văn số 1008/SNN-QLCL ngày 21/6/2018). Tuy nhiên, đến hết tháng 2/2019 chỉ có 02 daonh nghiệp thực hiện việc tự công bố sản phẩm.

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, trong đó có việc các cơ sở sản xuất kinh donh phải thực hiện bắt buộc việc tự công bố sản phẩm thực phẩm đã quan chế biến, bao gói sẵn. Ngày 06 tháng 3 năm 2019 Chi cục Quản lý chất lượng đã ban hành văn bản số 122/QLCL-CL về việc thực hiện tự công bố đối với các sản phẩm, thực phẩm nông lâm thủy sản đã qua chế biến, bao gói sẵn (tải nội dung văn bản tại đây

Ban biên tập

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User