Quản lý chất lượng

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. Thông tư Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điệu kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nôn nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2019, thay thế Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (tải nội dung Thông tư tại dây)

Ban biên tập

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User