Quản lý chất lượng

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng (tải về tại đây)

Ban biên tập 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User