Quản lý chất lượng

Ngày 20 tháng 11 năm 2017 Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình ban hành Quyết định số 791/QĐ-SNN về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cá Sông Đà - Hòa Bình".

Nhãn hiệu chứng nhận "Cá Sông Đà - Hòa Bình" là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quy chế Quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cá Sông Đà - Hòa Bình" Quy định việc quản lý và sử dụng NHCN với tên gọi là "Cá Sông Đà - Hòa Bình" áp dụng cho 16 sản phẩm cá được khai thác tự nhiên và 18 loài cá được nuôi trồng tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn, Mai châu, Cao Phong, Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình. 

Quy chế này đã được chủ sở hữu là Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình Ủy Quyền cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện chức năng quản lý, kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cá Sông Đà - Hòa Bình"cho tôt chức, cá nhân theo quy định của Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy đăng ký nhãn hiệu tức ngày 08/6/2018 (tải nội dung quyết địnhQuy chế)

Ban biên tập 

 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User