Quản lý chất lượng

Ngày 20 thang 11 năm 2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình. Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình (Downloads tại đây Quy chế sử dụng nhãn hiêu chứng nhận cá Sông Đà - Hòa Bình; Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình)

 

 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User