Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
 Được tặng Cờ thi đua của Bộ NN &PTNT là phần thưởng vinh dự và xứng đáng dành cho những kết quả toàn diện Sở NN &PTNT đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. Bởi cùng với cả nước, đây là năm khó khăn chồng chất khó khăn nhưng ngành NN &PTNT tỉnh ta đã vượt khó thành công, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ với nhiều dấu ấn quan trọng.

Đến cuối năm 2017, vùng cam an toàn tập trung của huyện Lạc Thủy đã phát triển lên khoảng 800 ha, tạo dấu ấn nổi bật trong bức tranh kinh tế nông nghiệp năm 2017. ảnh: Thu hoạch cam tại xã Liên Hòa. ảnh: P.V

Có thể nói, năm 2017 ghi dấu những biến động chưa từng có của thiên tai. Với mức độ tàn khốc bất thường, riêng đợt mưa lũ trung tuần tháng 10/2017 gây ra những hậu quả nặng nề tại tỉnh ta, ước tính tổng thiệt hại về tài sản trên 2.838 tỷ đồng, trong đó, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp khoảng 727 tỷ đồng. Trước đó, giông lốc xảy ra ngày 21/4; bão số 2 xảy ra từ ngày 16-17/7; hoàn lưu bão số 10 xảy ra từ ngày 17 - 19/9... Đối mặt với những diễn biến bất thường của thời tiết và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ngành NN &PTNT đã vững vàng vượt qua những thách thức chưa từng có để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN &PTNT cho biết: Mặc dù chịu thiệt hại rất lớn do thiên tai nhưng tốc độ tăng GRDP của ngành năm 2017 vẫn giữ được mức 3,06%. Cùng với kết quả này, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 8.067 tỷ đồng, tăng 4,61% so với cùng kỳ, vượt 0,11% kế hoạch; cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành thủy sản và chăn nuôi. Đến cuối năm đã có 50 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 26,2% tổng số xã trong toàn tỉnh; số tiêu chí NTM trung bình đạt 13, 6 tiêu chí/xã. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%. Độ che phủ rừng đạt 51,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đến năm 2020 (50%)... Đặc biệt, trong năm, ngành NN &PTNT đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu và tiếp tục đạt những thành quả đáng ghi nhận.

Góp phần tạo nên thành công của ngành NN &PTNT trong năm qua không thể không kể đến sự bứt phá đầy thuyết phục của các loại cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi). Đây được xác định là cây trồng có giá trị kinh tế và lợi thế cạnh tranh cao nên tiếp tục mở rộng diện tích tại các huyện trọng điểm như: Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Yên Thủy... Tính đến tháng 12/2017, toàn tỉnh có khoảng 8.600 ha cây ăn quả có múi, trong đó, diện tích kinh doanh 3.768 ha, sản lượng đạt trên 80 ngàn tấn. Nhờ sản lượng cây có múi tăng nên năm 2017 được ghi nhận có giá trị thu nhập /ha đất canh tác đạt mức cao nhất từ trước đến nay: 120 triệu đồng / ha/năm.

Theo đánh giá của Sở NN &PTNT: Đến cuối năm 2017, sản xuất cây ăn quả có múi của tỉnh đã tăng trưởng mạnh cả về diện tích, năng suất và giá trị thu nhập. Vì thế, dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ vượt chỉ tiêu theo đề án tái cơ cấu đã đề ra. Cùng với sự phát triển mạnh của cây ăn quả có múi, nhóm cây trồng lợi thế cũng được các địa phương chú trọng đầu tư, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thống kê từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 17.000 ha đất lúa và cây màu kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao như cây ăn quả có múi, nhãn, mía, ngô, rau đậu ngắn ngày... Riêng năm 2017 đã chuyển đổi 1.356 ha để triển khai các mô hình cho hiệu quả kinh tế nổi bật, như: trồng nhãn cho thu nhập trên 250 triệu đồng /ha/năm, trồng dưa chuột Nhật cho thu nhập trên 100 triệu đồng /ha/vụ, trồng quả lặc lày thu nhập trên 120 triệu đồng /ha/vụ, trồng bí xanh cho thu nhập trên 120 triệu đồng /ha/vụ... Đặc biệt, trong năm, Sở NN &PTNT đã triển khai xây dựng 24 dự án liên kết sản xuất các nông sản chất lượng cao theo chuỗi giá trị như cá sông Đà, gà thả vườn, lợn bản địa, rau rừng, cam Cao Phong, cam Lạc Thủy, bưởi đỏ Tân Lạc... Diễn biến này tiếp tục tạo thêm đà thuận lợi giúp các địa phương trong tỉnh từng bước nâng cao tỷ trọng các sản phẩm lợi thế theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Về phía Sở NN &PTNT là cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, các dịch vụ công thuộc ngành NN &PTNT, trong năm 2017, Sở tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Qua đó đã đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh về cơ chế, chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, đóng góp vào các chỉ tiêu phát triển KT -XH chung của tỉnh. Điển hình như việc Sở NN &PTNT đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt... Kết quả đã giải ngân được 17, 2 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng bứ, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng 5,8% so với năm 2016; giải ngân được 10, 7 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản phẩm trồng trọt, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 4,19% so với năm 2016. Ngoài ra, sáng kiến "Kết hợp sử dụng đội ngũ kỹ thuật nông nghiệp trong tuyên truyền xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020” của Sở NN &PTNT đã được áp dụng trong thực tiễn và mang lại hiệu rõ rệt trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM, đảm bảo tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

Đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN &PTNT khẳng định: Thực tế những năm qua, Sở NN &PTNT luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu chung là phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh KT -XH và môi trường nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành gắn với xây dựng NTM. Với những kết quả nổi bật và toàn diện đạt được trong năm 2017, Sở tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là hạt nhân góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn, xứng đáng với danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017 do Bộ NN &PTNT trao tặng.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

.

Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sảnhoctaphcm333

54545445

 8777465244

.

Thống kê truy cập

3490320
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
43
110
1197
1742357
4001
94779
3490320

Your IP: 3.235.173.155
2021-06-17 03:00
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction