Một số hoạt động khác

Nhăm nâng cao nhận thức đầy đử về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nhăm nâng cao nhận thức đầy đử về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngày 04 tháng 3 năm 2019 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Hòa Bình có công văn số 107/QLCL-CL đề nghị Giám đốc, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các nội dụng sau:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành đầu đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Chủ động tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luât về an toàn thực phẩm, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa cho công nhân và người tiêu dùng.

3. Thực hiện treo băng zôn với nội dung: "Nhiệt liệt hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3"  (tải nội dung công văn tại đây)

Ban biên tập 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User