Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Huyện Cao Phong có nhiều sản phẩm nông nghiệp đã có thương hiệu, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng như mía, cam. Để nâng cao uy tín, giá trị nông sản, đồng thời xây dựng chuỗi giá trị theo Đề án tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả và bền vững, một trong những giải pháp được huyện chú trọng trong những năm gần đây là đảm bảo ATTP trong nông nghiệp.
 

Phòng NN&PTNT huyện Cao Phong phối hợp với Đoàn thanh tra của Sở NN&PTNT thanh tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Cao Phong.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Hàng năm, huyện chủ động, quyết liệt thực hiện kế hoạch năm cao điểm, tháng cao điểm về VSATTP. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động các hộ trồng trọt, chăn nuôi ký cam kết thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực hành nông nghiệp tốt như tiếp tục duy trì, theo dõi kiểm tra, giám sát việc sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP. Qua kiểm tra, giám sát, đến nay có 409,95 ha cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Triển khai kế hoạch năm 2018, diện tích cam, quýt được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP 200 ha với 350 hộ tham gia.

Công tác QLNN về ATTP trong nông nghiệp được tăng cường. Phòng NN&PTNT đã phối hợp với bộ phận "một cửa” thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả xác nhận kiến thức ATTP và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp cho các tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định. Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch về kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN) và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong 8 tháng năm nay, qua kiểm tra các điều kiện kinh doanh VTNN, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động 1 cơ sở kinh doanh cây ăn quả có múi tại khu I, thị trấn Cao Phong do không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh và các loại giấy tờ khác. Yêu cầu 1 chủ cửa hàng kinh doanh giống cây ăn quả có múi tại khu 4, thị trấn Cao Phong tự tiêu hủy 90 cây cam Canh không đủ tiêu chuẩn cây giống theo quy định.

Kiểm tra lĩnh vực ATTP trong nông nghiệp, Phòng NN&PTNT đã phối hợp với UBND xã Tây Phong, Ban quản lý chợ Bằng kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết với 12 cửa hàng, điểm bán thịt gia súc tươi sống tại chợ thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về ATTP. Phối hợp với UBND thị trấn Cao Phong, Ban quản lý chợ tạm khu 5A kiểm tra hồ sơ lưu trữ, truy xuất nguồn gốc hàng hóa đối với 2 mẫu rau cải bắp và cải chíp của 1 hộ bán ra vào ngày 31/1/2018 để lấy mẫu phân tích. Kết quả, phát hiện chất Cadimi có hàm lượng vượt ngưỡng cho phép, qua đó tuyên truyền về công tác đảm bảo ATTP, vận động, hướng dẫn cơ sở, điểm bán lựa chọn rau, thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng trước khi đưa vào kinh doanh và yêu cầu hộ vi phạm ký cam kết thực hiện các quy định về ATTP. Tại chợ tạm khu 5A, qua tuyên truyền, hướng dẫn đã có 17 hộ kinh doanh, điểm bán thịt gia súc tươi sống ký cam kết thực hiện tốt các quy định về ATTP.

Ngoài ra, lực lượng thanh, kiểm tra đã lấy mẫu rau cải ngọt, rau bí, dưa chuột, mồng tơi, rau muống đối với 4 hộ kinh doanh tại chợ tạm khu 5A để kiểm tra dư lượng thuốc BVTV và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, qua đó phát hiện test rau cải ngọt, rau muống có dư lượng thuốc BVTV tồn dư trên sản phẩm vượt ngưỡng cho phép (sản phẩm không an toàn) có nguồn gốc từ một số tỉnh miền xuôi được hộ kinh doanh nhập từ người giao buôn về bán lẻ. Đối với 2 hộ bán rau cải ngọt, rau muống đã tự tiêu hủy sản phẩm đang kinh doanh không an toàn và cam kết khắc phục lỗi vi phạm, lập sổ ghi chép đầy đủ các thông tin về nguồn gốc xuất xứ, người giao buôn, thời gian nhập rau, củ, quả về bán lẻ và phải có hợp đồng mua, bán với người giao buôn.

Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ từ "đầu vào” VTNN, quy trình sản xuất an toàn đến "đầu ra” nông sản thực phẩm thiết yếu ở các chợ được kiểm soát đã góp phần bảo đảm ATTP nông sản, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trong huyện.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

.

Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản


Kế hoạch thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hòa Bình dùng cho sản phẩm mật ong của tỉnh Hòa Bình


Ban hành Quyết định và Bộ quy chế về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Tôm Sông Đà - Hòa Bình


Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sảnhoctaphcm333

54545445

 8777465244

.

Thống kê truy cập

3506171
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
22
34
249
1760238
14184
5668
3506171

Your IP: 18.204.48.64
2021-07-31 14:50
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction