Một số hoạt động khác

Ngày 05 tháng 6 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về việc thực hiện, Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Nội dung Kế hoạch tại đây)

Ban biên tập 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User