Tin tức hoạt động
Ngày 22/8, Sở NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện "Mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp thịt dê đảm bảo ATTP năm 2019" tại HTX Nông nghiệp Hòa Bình, địa chỉ xã Long Sơn (Lương Sơn).
Trao chứng nhận sản phẩm chăn nuôi "Dê thịt" VietGAP cho HTX Nông nghiệp Hòa Bình.
 
Mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp thịt dê đảm bảo ATTP năm 2019 được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xây dựng, thực hiện từ tháng 3/2019. Đến nay, đã triển khai, hoàn thành các bước đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cấp và hỗ trợ vật tư cho cơ sở; đào tạo kiến thức chung về ATTP, áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất tốt (VietGAP); hướng dẫn tại hiện trường, khắc phục các tồn tại; lấy mẫu kiểm nghiệm, đánh giá công nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP và chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt VietGAP; thiết kế, in ấn tem nhãn nhận diện sản phẩm đã được kiểm soát ATTP theo chuỗi.
 
Với sự phối hợp giữa HTX Nông nghiệp Hòa Bình và 6 hộ dân tham gia, mô hình đã tuân thủ đầy đủ, thực hiện đúng các nội dung. Hiệu quả về KT-XH và môi trường của mô hình tăng rõ rệt: giá trị sản phẩm tăng 7% - 10% so với giá bán trước khi thực hiện chuỗi; cung cấp sản phẩm sạch, an toàn, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm cùng loại trên thị trường; đảm bảo vệ sinh môi trường tốt hơn nhờ việc thu gom xử lý các chất thải đúng cách.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã đi thăm quan mô hình, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trao giấy chứng nhận VietGAP cho HTX và hộ tham gia chuỗi tại xã Long Sơn (Lương Sơn).    
Nguồn: http://baohoabinh.com.vn
 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User